The Substitutes

42; 4; 5


MJ 42; 3 — BB, rev. #5

Mijn aanwezigheid hier, een aartseenzaamheid hier, is een aanwezigheid ‘ergens anders’ / en reeds is het ‘daar’, het is van nu af ‘daar’; de mus is ‘daar’ in de struiken met de zonnevlekken op de aarde / een ontvouwing van mogelijkheden, een ontvouwing van het verstaan van mogelijkheden / alles wat ik zie, zou anders kunnen zijn, alles wat ik niet zie, zou anders kunnen zijn.

MJ 42; BB — E

La-um-a-um-a-um, twee vingers heffen, om zo, strekkend, horens uit te beelden, hí-hí, gevild tot mijn oren.

PS 5; 2 — C

Een schimmenspel, een leep stel bola’s, berekenend / Ka-Lum-Ik-Toun; roomkleurige karkassen, hangend aan de hiel van de dag.

MJ 4; 1 — D

En Apope wacht als een mes op de nacht!